شرکت کمـــند تـــاب

تولید لوله و اتصالات پلی اتیــلن

تماس با ما

امتیاز کاربران

PLG_VOTE_STAR_INACTIVEPLG_VOTE_STAR_INACTIVEPLG_VOTE_STAR_INACTIVEPLG_VOTE_STAR_INACTIVEPLG_VOTE_STAR_INACTIVE

             ارتباط با ما  

لطفا به آدرس : کرمانشاه / کیلومتر 8 جاده سنندج
شهرک صنعتی / خیابان دهخدا

 

تلفن کارخانه  :       34276595   83                

فکس کارخانه :      34270444   83          
                            

شماره همراه      6066 131 0918   آقای قبادی

 


New layer...
New layer...
New la

Copyright © 2017. All Rights Kamand Tab.