شرکت کمـــند تـــاب

تولید لوله و اتصالات پلی اتیــلن

صفحه نخست


معــرفی شــرکت

شرکت کمند تاب تولید کننده لوله های پلی اتیلن مورد مصرف در صنعت آب و آبیاری ،.فاضلاب و سیالات صنعتی واقع در استان کرمانشاه میبـــاشد

امروزه کاربرد پلیمرها در صنایع مختلف با سرعت چشم گیری در حال افزایش بوده است

                                                                                                                                                                                                                  ادامه مطلب 

 خواص شـیمیایی لوله های پلی اتیـلن

پلی اتیلن های متوسط و سنگین در ساختمان غیر قطبی مشـابه با هیـــدروکربنهای پارافــین بوده و به همین علت در بـرابـر آبی نمک های اسیدی رقیق و قلیل مقاوم میباشد  و فرآینده های التروشیمیایی که منجر به خوردگی فلزات میشوند در آنها تاثیر نداشته و فقط عوامل اکسیداسیون قوی مثل پراکسیدهای غلیظ و اسیدها و یا هالـــــوژنها در طی دوره های طولانـــی میتواند بر پلی اتیلن اثــــــر داشته باشــد و همچنیــن مقاومت در بــرابــر اشعه ماوراء بنفش خورشید یکی دیگر از خواص شــیمیایی لوله های پلی اتیلن است

موارد استفاده از لوله های پلی اتیـلن

لوله های پلی اتیلن دارای محدوده کاربری وسیعی میباشد که    معمولی ترین آنها به شرح زیر میباشد

 • شبکه های آبرسانی شهری و روستائی
 • شبکه های فاضلاب شهری و روستائی
 • شبکه های گاز رسانی
 • شبکه های زهکشی
 • سیستم های مایعات و فاضلاب صنعتی
 • شبکه های آبیاری تحت فشار (قطره ای و بارانی)
 • سیستم های آبیاری متحرک
 • پوشـش کابلهای مخابراتی و فیبرنوری
 • پوشـش کابل برق
 • پوشـش لوله های فلزی
 • بعنــوان کانال تهویه

 

Copyright © 2017. All Rights Kamand Tab.